Vilkår & Betingelser

Ved brug af Gron Crowd accepterer du disse vilkår og betingelser beskrevet herunder. Grøn Crowd er kun for personer der er 18 år eller derover.

OBS: Donationscrowdfunding er reguleret af Indsamlingsloven og det påhviler projektindehaver at sikre eventuel anmeldelse til Indsamlingsnævnet. Projekter oprettet på Grøn Crowd anmeldes IKKE automatisk.

1.Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres uden varsel.

2. For at kunne benytte Grøn Crowd – både som projektindehaver og giver af penge til projekter – kræves der at man registrerer sig i systemet ved at oprette et login. De oplysninger der afgives/indtastet i den forbindelse vil ikke blive videregivet til 3. part, ej heller vil de blive distribueret, solgt eller på anden måde videredistribueret. Lovgivningen kræver at du indtaster dit navn, adresse, din fødselsdato og mail. Hvis du derudover også ønsker at få skattefradrag fra beløbet på din donation til godkendte § 8A-organisationer, kræver det du oplyser dit CPR-nummer (opbevares fortroligt og slettes efter dit fradrag er indberettet til SKAT).

Som crowdfunder, der støtter et projekt, giver du også projektindehaveren tilladelse til at kontakte dig via email.

4. Grøn Crowd tilbyder dig at oprette og vise dit projekt på Grøn Corwd, under hensyntagen til at du ikke krænker en 3. part og at du selv ejer alle rettigheder til det der vises sammen med dit projekt.

Dit projekts side på Grøn Crowd er at betragte som din egen hjemmeside. Det er et brud på bestemmelserne for brugen af Grøn Crowd hvis du viser falske og/eller misvisende projekter og informationer vedrørende dit projekt. Et sådant brud vil medfører at projektet lukkes af Grøn Crowd, og eventuelt penge der er givet til projektet refunderes til giverne. Samtidig vil du ikke kunne oprette projekter på Grøn Crowd i fremtiden.

Projekter der oprettes på Grøn Crowd skal valideres og gennemgås manuelt af os inden de kan lægges ud på Grøn Crowd og ses af alle. Denne validering er ikke et udtryk for, at Grøn Crowd står inde for informationer, holdninger der gives udtryk for i projektbeskrivelse, ej heller betyder det at Grøn Crowd står inde for selve projekt produktet, hvis produktet er i form af en film, video, et kunstværk eller hvilket som helst andet produkt der måtte komme ud af et projekt. Ej heller er valideringen et udtryk for at Grøn Crowd på nogen måder sympatisere med budskaber der måtte fremkomme i en projektbeskrivelse, eller det endelige produkt. Dette ansvar er udelukkende projektindehaverens.

Valideringen er heller ikke et udtryk for at Grøn Crowd har ydet rådgivning til projektindehaveren i relation til SKAT, moms og andre beslægtede områder. Projektindehaveren opfordres til at søge ekstern rådgivning om disse forhold, og gennemlæse vejledningen hos SKAT (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087).

Som projektindehaver kan du opskrive saldoen af det indsamlede beløb, når og hvis du modtager pengene på anden vis end via Grøn Crowd. Det kan være fra events, direkte fra personer/virksomheder eller på anden vis. For at indsamlingssaldoen kan opskrives, skal du sende os dokumentation for at pengene rent faktisk er modtaget. Det kan være kopi af bankudskrift, eller anden dokumentation. Herefter opskriver vi saldoen manuelt. Ved denne type af transaktioner skal du som projektindehaver være opmærksom på gældende regler omkring SKAT og moms, se vejledning på SKAT’s hjemmeside (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087). Grøn Crowd rådgiver ikke om disse forhold, og opfordre til at søge ekstern rådgivning hos f.eks. revisor eller advokat.

5. Der betales p.t. IKKE provison til Grøn Crowd af det indsamlede beløb. Vi lever udelukkende af støttebidrag og sponsorater.

Dette kan til enhver ændres af Grøn Crowd. Provisionen betales i forbindelse med at et projekt er afsluttet, og der er opnået 100 % funding, eller mere end 100 % funding. Du får altså 100 % udbetalt af det beløb der er indsamlet. Provisionssatsen der betales er den, der er gældende på det tidspunkt projektet afsluttes.

Det tilstræbes, at udbetalingen sker en uge efter projektafslutning. Inden udbetaling kan finde sted kontakter vi dig via en email, hvor du skal godkende de kontooplysninger nummer som du indtastede da du oprettede dit projekt – så pengene sendes til den rigtige konto.

Skal du have mere end cirka DKK 7500 udbetalt, skal du også sende os en kopi (foto) af dit pas eller kørekort, da vi er reguleret under EU lovgivning, og derfor skal ‘hvidvaske’ dine informationer. Når dit ID er godkendt igangsættes overførelsen, og er typisk efter 7 dage på din konto. Er du oprettet som forening eller virksomhed skal der fremsendes vedtægter (også på engelsk), ID på tegningsberettige, registreringsbevis fra SKAT eller CVR – og der må forventes en væsentlig længere udbetalingstid. Derudover kan vi stille krav om yderligere dokumentation.

Opnår et projekt ikke 100 % funding refunderes alle beløb IKKE til giverne. Du modtager ALTID de penge du har nået at indsamle – uanset om det er 100 % funderet eller ej.

6. Grøn Crowd kan indeholde links til sider udenfor Grøn Corwd. Vi kan på intet tidspunkt blive gjort ansvarlig for indholdet på disse sider, og kan heller ikke stilles til ansvar for hvad brugen af disse sider han af konsekvenser for brugerne af Grøn Crowd.

7. Bortset fra det indhold du selv laver til dit projekt, som ikke må krænke en 3. part – så har Grøn Crowd alle rettigheder til vores eget indhold på denne side. Dette gælder rettigheder over grafik, redaktionelt indhold, video, trademarks, audio, musik og alt andet indhold som er fremstillet af Grøn Crowd.

8. Et projekt på Grøn Crowd må ikke krænke 3. parts rettigheder, og Grøn Crowd kan kun stilles til ansvar for krænkelse af evetuelle 3. parts rettigheder – såfremt det er i materiale som Grøn Crowd selv har fremstillet til websiden.

9. Grøn Crowd kan ikke stilles til ansvar for indhold i projekter brugerne af Grøn Crowd har oprettet og indtastet. Ligesom Grøn Crowd heller ikke kan stilles til ansvar for krænkelser af 3. parts rettigheder foretaget af brugere på Grøn Crowd.

10. Ved at støtte et projekt fraskriver man sig fortrydelsesretten. Projektindehaveren skal kunne regne med at pengene er tilstede for projektet når projektet afsluttes. Fundes projektet ikke mindst 100 % sendes alle pengene IKKE retur.

Hvis et produkt der er købt på Grøn Crowd, fra en af projektindehaverne (privat eller virksomhed), ikke leveres og man ønsker at annullerer sit køb – skal dette gøres direkte overfor projektindehaveren. Ved accept af disse vilkår & betingelser accepteres det, at Grøn Crowd ikke er sælgeren af produktet.

Ligeledes ved accept af disse vilkår & betingelser accepteres det at hvis man annullerer sit køb via sin bank, altså gør en indsigelse gældende overfor banken fordi man ikke har modtaget produktet eller transaktionen er fejlet hos kortudstederen – så skal Grøn Crowd holdes skadesløs. Kan vi således ikke få beløbet refunderet af projektindehaveren, som er den reelle sælger, skal køberen (crowdfunderen) dække Grøn Crowd’s tab – da vi af banken pålægges at betale din indsigelse.

11. Som projektindehaver på Grøn Crowd bekræfter jeg, at mine projekter som udgangspunkt er reguleret af dansk ret, og med værneting i Danmark, og at jeg vil overholde dansk ret.

Rewardcrowdfunding er som hovedregel sidestillet med internethandel. Dette medfører bl.a. at Forbrugeraftalelovens regler mht. levering, fortrydelse mv. er gældende, og Købeloven for så vidt angår reklamationer/garantier.

12. Grøn Crowd kan til enhver tid vælge at afslutte et projekt før tid uden grund.

Disse Vilkår & Betingelser er under løbende udarbejdelse, og kan derfor blive ændret til enhver tid.