Om

Øko-net og Grønt Overblik har oprettet denne nye crowd-funding mulighed!

Den kan bruges til at oprette grønne, økologiske og bæredygtige projekteter.

Den ligger i direkte forlængelse af visionerne for Grønt Overblik – der som Danmarks Grønne Portal, skaber det nødvendige overblik over det grønne Danmarkskort og hvor der er grøn omstilling og hjælp at hente.

Men nogen gange er det netop de grønne projekter der mangler hjælp!

Vi åbner GRØN CROWD pr. 1. november 2017 – og tester den i første omgang af, ved at få etableret grundstrukturen for portalen GrøntOverblik.dk – der i al enkelhed er at få den forankret i alle kommuner i Danmark inkl. Færøerne og Grønland – altså i alt 100 lokale steder.

For at sikre udviklingen af Grønt Overblik og Grøn Crowd, skal vi sikre den nødvendige økonomi, så vi kan uddanne og supporte de mindst 100 lokale ankerpersoner vi søger til at lægge data ind i De Grønne Sider på portalen Grønt Overblik. De skal samtidig inspireres til at afholde lokale folkeoplysnings arrangementer i deres område – vi genopfinder så at sige de Grønne Guider, i en frivilligheds udgave – og udvikler en lokal grøn folkeoplysning, der er netværksbasseret og forankret i den danske folkeoplysning via Øko-net, der bl.a. er medlem i paraplyorganisationen Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Vi vil bruge GRØN CROWD til at løfte denne opgave – og målet er at finde mindst en person i hver kommune, der vil støtte Øko-nets årlige indsamling af Gave-støttebidrag, der sikre et årligt driftstilskud på ca. 51.000 kr. fra Kulturstyrelsen. Det kræver nemlig at vi indsamler mindst 100 beløb af min. 200 kr. Du vælger selv beløbet (op til 15.600 kr.) og du kan få skattefradrag fra beløbet, hvis du oplyser dit CPR-nummer (det er der et felt til – og det er helt fortroligt du sender det, kun til brug i forhold til at du får fradraget – vi indberetter i januar måned).

Vi søger altså mindst én person, som vi samtidig gerne vil have lov at kontakte for at få en snak om netop dennes kommune – hvem skal vi have fat i for at finde vores lokale Grønt Overblik Ankerperson i denne kommune!?

Ud over ankerpersonerne, søger vi også mindst én lokal sponsor i alle kommunerne, der vil bidrag årligt med 10-15.000 kr. De vil blive nævnt på en sponsoroversigt på grøntoverblik.dk

HJÆLP & STØT GRØNT OVERBLIK / Øko-net
– det er landsdækkende grøn folkeoplysning!

Beskrivelse af kampagnen:

Via Grøn Crowd samler Øko-net ind i 100 kommuner inkl. Færørene og Grønland til at udvikle Grønt Overblik og at videre udvikle Grøn Crowd som et sted hvor mindre grønne organisationer og projekter kan indsamle til bæredygtige omstillingsprojekter.

De første to i hver kommune der støtter med min. 200 kr. får som anerkendelse for bidraget et informationsbrev fra Øko-net, med lidt af vores materialer gennemtiden inkl. den stadig aktuelle musik-CD Klimaalarm – www.klimaalarm.dk

Vi ønsker samtidig at bruge din kontakt, hvis du er interesseret, til at få opbygget vores netværk af lokale ankerpersoner i alle kommunerne. Vi vil gerne kontakte dig direkte, og hører om hvem der er den lokale ankerperson vi søger i din kommune. Så vi beder om dit telefon/mobil-nummer og din e-mail – så vil vi kontakte dig inden længe for en kort snak!

Gå til kampagnen – find din kommune og send os din støtte og din kontakt!

Øko-net er en medlemsforening! Bliv også medlem!

Du kan for resten af 2017 blive medlem for kampagnetilbud: 25kr.
Det er en stor hjælp også, da vi arbejder på at blive flere medlemmer, som gavner vores arbejde når vi søger fonde og får drifts-støtte via Kulturstyrelsens tipsmidler!

Et medlemskontingent i Øko-net koster:

Normal pris – 250 kr.

Lavere kontingent for studerende, pensionister, arbejdsløse og lignende – 175 kr.

Dit medlemskab kan indbetales på:
Reg. nr.: 8401 Kontonr.: 000 102 1494
(Øko-nets konto i Merkur).
Eller via MobilePay på: 4127 5555