Kort beskrivelse

Øko-net har i mere end 17 år været en almennyttig forening med godkendelse efter ligningslovens §8 A. Dette giver os både mulighed for at modtage fradragsberettigede gaver og mulighed for at modtage driftsstøtte fra Kulturstyrelsens pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. Årligt skal vi dog indsamle mindst 100 støttebidrag á min. 200 kr., der vil give os mulighed for at bibeholde driftsstøtten på ca. 50.000 kr. årligt.

Via Grøn Crowd samler vi ind i 100 kommuner inkl. Færørene og Grønland til at udvikle Grønt Overblik og at videreudvikle Grøn Crowd som et sted hvor mindre grønne organisationer og projekter kan indsamle til bæredygtige omstillingsprojekter.

Vi ønsker samtidig at bruge din kontakt, hvis du er interesseret, til at få opbygget vores netværk af lokale ankerpersoner i alle kommunerne. Vi vil derfor gerne kontakte dig direkte, og hører om hvem der er den lokale ankerperson vi søger i din kommune. Så vi beder om dit telefon/mobil-nummer og din e-mail – så vil vi kontakte dig inden længe for en kort snak!

HJÆLP og STØT GRØNT OVERBLIK og en landsdækkende grøn folkeoplysning!

af Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Øko-net

  • DKK 5.000,00

    Projekt mål
  • DKK 4.800,00

    Beløb indsamlet
  • 0 Dage tilbage
  • Dato

    Projekt slutmetode
Indsamlet :
96.00%
Dette projekt er ugyldigt eller ikke startet endnu.
Svendborg, Danmark

Projektbeskrivelse

Målene er: mindst 50 gavebidragsydere i 2019 á 200 kr. + kontakt til  jer der bidrager, så vi kan finde vores lokale ankerperson i kommunen og regionen du bor.
Meld dig som fast årlig bidragsydere. Det gør du ved at oprette en fast årlig overførsel til Øko-nets konto i Merkur:
Reg.nr. 8401 Konto-nr. 0001021494

Se videoen med JYTTE ABILDSTRØM og få lysten til at være med!
VI HAR ET MÅL – at komme i MÅL – GI EN HÅND med! SAMMEN når vi MÅLET

Via Grøn Crowd samler vi i så mange kommuner som muligt,  inkl. Færørene og Grønland til at udvikle Grønt Overblik – www.GrøntOverblik.dk og at videreudvikle Grøn Crowd som et sted hvor mindre grønne organisationer og projekter kan indsamle til bæredygtige omstillingsprojekter.

VI godt i gang – men mangler kontakter og hjælp i mange kommuner endnu.

Alle, i hver kommune, der støtter med min. 200 kr. får som anerkendelse for bidraget et informationsbrev fra Øko-net.

OBS!!! – for at Øko-net får ét årligt driftstilskud på ca. 50.000 kr. via tipsmidlerne, skal Øko-net jf. Ligningslovens § 8A indsamle min. 100 bidrag á 200 kr. og der er fradrag på beløbet helt op til 16.300 kr. (For at få fradrag for dit gavebeløb skal Øko-net have dit CPR-nummer – som vi så indberetter til SKAT) **

Vi ønsker samtidig at bruge din kontakt, til at få opbygget vores netværk af lokale ankerpersoner, for Grønt Overblik, i alle kommunerne. Vi vil derfor gerne kontakte dig direkte, og hører om hvem der kan være den lokale ankerperson vi søger i din kommune. Så vi beder om dit telefon/mobil-nummer og din e-mail – så vil vi kontakte dig inden længe for en kort snak!

PS!! – vil du gerne være medlem af Øko-net, så tilbyder vi hermed samtidig et introduktions-tilbud for 2020 på 100 kr. som du bare lægger oven i dit støttebidrag på min. 200 kr. (normalt er prisen for medlemskab: 250 kr.).

** Skattefradrag: Ifølge Ligningslovens §8A kan alle støttebeløb fra 200 kr. op til 16.300 kr./år trækkes fra i skat. Du kan derfor få fradrag for støttebeløbet. Derfor vil den reelle udgift for dig ligge noget lavere end de 200 kr. når du giver 200 kr.
For at få fradrag for dit gavebeløb skal Øko-net have dit CPR-nummer – som vi så indberetter til SKAT.

> Ved evt. spørgsmål, kan de rettes til Øko-net på 4073 4324 eller mail: eco-net@eco-net.dk

Navn Beløb Dato
Anonym DKK 2.000,00 December 23, 2019
Lars Myrthu-Nielsen DKK 200,00 December 18, 2019
Anonym DKK 2.000,00 December 18, 2019
Anonym DKK 600,00 December 14, 2019